İLETİ YÖNETİMİ SİSTEMİ

BEYAN METNİ

İleti Yönetim Sistemi (İYS), 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe giren 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik çerçevesinde düzenlenmektedir.

Yönetmelik kapsamında, Hizmet Sağlayıcılar tarafınca alıcılara gönderilecek ticari iletilerin, Yönetmelik ile belirlenen istisnalar dışında alıcının onayı olmadan gönderilemeyeceği, izin dâhilinde gönderilen iletilerde ise alıcılara ret imkânı sağlanması gerektiği belirtilmektedir.

İşbu formda yer alan ve şahsıma ait olan elektronik posta adresine Etik ve İtibar Derneği İktisadi İşletmesi (TEİD) faaliyetleri ile ilgili tüm tanıtım, kampanya ve bilgilendirme mesajlarının iletilmesini kabul ve beyan ederim.