Program

09:15 - 09:50 Kayıt
09:50 - 10:00 Açılış
  Açılış Konuşması
Menteş Albayrak, Etik ve İtibar Derneği (TEİD), Yönetim Kurulu Başkanı
10:00 - 11:00 Panel
  ULUSLARARASI KURUM VE ÖRGÜTLERİN YEREL PAZARLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Günümüz ekosisteminde, uluslararası kurum ve örgütlerin girişimleri ve faaliyetleri sayesinde yerel pazarlarda önemli ölçüde gelişim ve değişimler gözlemlenmektedir. Uluslararası kurum ve örgütler, yerel pazarlara genellikle tek başına erişilmesi zor olan kaynakları, uzmanlıkları ve ilişki ağlarını sağlayarak ekonomik büyümeyi, altyapı iyileştirmelerini ve küresel pazarlara daha fazla erişimi mümkün kılmaktadır. Bu tür girişimlerin en büyük faydası, yerel işletmelerin daha etik, rekabetçi ve sürdürülebilir hale gelmesini sağlayacak en iyi uygulamaları ve standartları teşvik etmesidir. Bu doğrultuda, coğrafya ve kültürel öğelerden bağımsız ortak zorlukların tartışılacağı panelimizde birbirinden değerli konuşmacılar yer alacaktır.

KONUŞMACILAR
Jelena Madir, EBRD, Baş Uyum Yetkilisi, Genel Müdür
Vanessa Hans, Basel Institute on Governance Özel Sektör Başkanı


MODERATÖR
Av. Banu Özyalçın, Siemens Türkiye Bölgesel Uyum Yöneticisi, TEİD Yönetim Kurulu Üyesi
11:00 - 11:20 KEYNOTE (DAHA SONRA AÇIKLANACAK)
11:20 - 11:50 Ara
11:50 - 12:30 PANEL (DAHA SONRA AÇIKLANACAK)
12:30 - 13:30 Keynote
12:30 - 13:30 YOLSUZLUKTAN UYUMA UZANAN YOLCULUKTAN NELER ÖĞRENEBİLİRİZ?

Bistrong, yolsuzluktan uyuma doğru olan yolculuğunu anlatarak, etik karar verme süreçlerine dair farkındalık ve duyarlılık kazandırmayı amaçlıyor. Bu interaktif söyleşi sırasında Bistrong’a TEİD Yönetim Kurulu Üyesi Umut Turan eşlik edecek ve uyum beklentileri ile ticari gerçeklikler arasındaki bazı farkları da kapatmaya yardımcı olmayı planlıyorlar.

KONUŞMACI
Richard Bistrong, Front-Line Rüşvetle Mücadele, CEO, Geçmiş Rüşvet Hükümlüsü

MODERATÖR
Umut Turan, SOCAR Türkiye Uyum Grup Koordinatörü, TEİD Yönetim Kurulu Üyesi
13:30 - 15:00 Öğle Yemeği
15:00 - 16:15 Panel
15:00 - 16:15 SORUMLU İŞ DAVRANIŞLARININ UFUKLARI

Panelde, "Sorumlu Şirket Davranışı"nın ne olduğu ve "Etik, Uyum ve İtibar" üçlemesinin neden önemli olduğu konuları değerlendirilecektir. Bu konular ele alındıktan sonra, OECD'nin bu alandaki rehberinde öne çıkan başlıklara değinilecektir. Panelde, bu yaklaşımın şirketlerin finansal yapısı üzerinde çok önemli etkisi olan itibarı üzerindeki etkileri vurgulanacak ve dikkat çekici örnekler paylaşılacaktır. Ayrıca, dünyada öne çıkan uluslararası iyi örnekler ve panelistlerimizin temsil ettiği ulusal iyi örnekler tanıtılarak, izleyicilerin bu alanda bilgi ve farkındalıklarını artırmak hedeflenecektir. Şirketlerin bu tür uygulamaları daha da geliştirmesi konusunda kendilerine destek olmayı amaçlayan panel, bu alanda yüksek skorların finansman gibi avantajlarını da paylaşmayı amaçlamaktadır.

KONUŞMACILAR
Froukje Boele, OECD KamuPolitikaları ve Bölgesel Programlar Başkan
Onur Ataoğlu, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
Thierry Hoppe, Danimarka İstanbul Baş Konsolosu


MODERATÖR
Eray Akdağ, Borusan Holding Kamu Politikaları ve Kurumsal İlişkiler Direktörü, TEİD Yönetim Kurulu Üyesi
16:15 - 16:30 Ara
16:30 - 17:00 Keynote (DAHA SONRA AÇIKLANACAK)
17:00 - 17:30 TEŞEKKÜR VE TAKDİR TÖRENİ
17:30 KAPANIŞ